Provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD KINA OKO ŠUMPERK

 

1. Provozovatelem kina je příspěvková organizace Kino Oko Šumperk, Masarykovo nám. 3, 787 01 Šumperk, IČ: 00851400, zřízená městem Šumperkem.


2. Kino Oko Šumperk je kulturní institucí sloužící především k promítání filmových představení, přímých přenosů, pořádání koncertů či divadelních představení a dalších kulturních akcí. Kino je způsobilé k promítání ve standardu DCI v rozlišení 2K s revolučním zvukem Dolby Atmos a Dolby Surround 7.1. Kino je vybaveno pro projekci 3D filmů. Kapacita sálu je 377 míst + 2 místa pro vozíčkáře.

4. Cena uvedená na vstupence je konečná a obsahuje povinný odvod do Fondu kinematografie.

5. Návštěvníci jsou povinni  hlásit slevy před zakoupením vstupenky. Zakoupenou vstupenku je zákazník povinen zkontrolovat  ihned u pokladny při jejím převzetí. Pozdější reklamace se nepřijímají. Zakoupenou vstupenku lze vrátit, popřípadě vyměnit.

6. Vstup do veřejných prostor kina je možný až po zakoupení platné vstupenky.

7. Pokladna se uzavírá 15 minut po zahájení večerního představení.

9. Diváci jsou povinni chovat se tak, aby nevhodným chováním nerušili ostatní návštěvníky kina,
a uposlechnout organizačních pokynů pracovníků kina. Neukázněné  či podnapilé diváky mohou zaměstnanci kina vykázat bez nároku na vrácení vstupného nebo je do kina vůbec nepustit.

10. Při 3D projekcích musí diváci vrátit zapůjčené 3D brýle personálu kina. 3D brýle jsou po každém použití umyty a pokud divák obdrží  špinavé nebo poškozené brýle , je povinen tuto tuto skutečnost nahlásit personálu kina, který mu nevhodné brýle vymění. Pokud divák poškodí 3D brýle nevhodným zacházením, je povinen uhradit kinu vzniklou škodu.

11. Ve všech prostorách kina je zakázáno kouřit a v hledišti používat mobilní telefon.

12. Při uzavřených školních představeních  zodpovídá za pořádek a bezpečnost diváků dozor, který byl určen vedením školy a diváky do kina dovedl.

13. Za nezletilé diváky kina zodpovídá jejich zákonný zástupce.

14. Filmové představení končí až po promítnutí závěrečných titulků, diváci opouštějí sál až po rozsvícení hlediště. V případě, že diváci začínají opouštět sál během závěrečných titulků, promítač z bezpečnostních důvodů rozsvítí sál pouze tlumeně.

15. Minimální počet návštěvníků, kterého je zapotřebí pro uskutečnění projekce  filmu, je 1.
Děti do 3 let mají vstupné zdarma, nemají ale nárok na sedadlo, rodiče si je musí vzít na klín.

17. Na základě zákona o autorských právech je v kinosále zakázáno pořizovat jakékoliv audiovizuální  záznamy.

18. Provozovatel nezodpovídá za osobní věci návštěvníků ponechané volně v prostorách kina.

19. Zakoupením vstupenky návštěvník stvrzuje seznámení se s provozním řádem kina. Výjimky
z tohoto provozního řádu může stanovit pouze provozovatel kina. 

 

V Šumperku 29.8.2013                                                                                   MgA. Kamil Navrátil

                                                                                                                             ředitel

                                                                                                                             Kino Oko Šumperk

Najděte svoji akci